Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna

Szanowni Państwo!

      Witamy Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

      Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania naszej Izby.

      Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Białymstoku  zamieszczać będziemy aktualne informacje o działalności Izby.

  


Informacja o otwarciu ofert na ochronę obiektu należącego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12.03.2018

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26.09.2017

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na etatowego i dwóch pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstok z dnia 06.09.2017 roku
www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 106584260 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |