Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-06-18 02:44
Data modyfikacji:  2004-10-15 02:23
Data publikacji:  2004-10-15 02:23
Wersja dokumentu:  3


Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003roku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

 

2

                  2003 r.- ogółem

716 

664 

51 

1 

     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

27 

27 

0 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia j.s.t.

38 

27 

11 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

138 

118 

20 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. i zadań zleconych j.s.t,

135 

120 

15 

0 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

136 

135 

0 

1 

     f) opinii o zamiarze emisji papierów wartościowych,

2 

2 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się
        długu publicznego,

240 

235 

5 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

 Pełna tabela z podziałem na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego dostępna jest ponizej jako załącznik

Działalność opiniodawcza RIO Białystok w roku 2003

 

Odsłon dokumentu: 120275730
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2004-09-15 03:14, 2004-09-15 01:37,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275730 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |