Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-05-20 10:06
Data modyfikacji:  2015-05-20 10:11
Data publikacji:  2015-05-20 10:11
Wersja dokumentu:  1


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2014 roku RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

2

2014 r. - ogółem

1 181 

835 

316 

30 

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

126 

119 

7 

0 

b) projektów uchwał budżetowych jst,

141 

66 

68 

7 

c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

139 

94 

42 

3 

d) sprawozdań z wykonania budżetu jst,

140 

91 

48 

1 

e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

137 

131 

2 

4 

f) możliwości wykupu papierów wartościowych,

3 

0 

3 

0 

g) możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp),

137 

111 

25 

1 

h) uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

2 

0 

0 

2 

i) projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

141 

68 

66 

7 

j) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1 ufp),

78 

61 

15 

2 

k) prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp),

134 

92 

39 

3 

l) programu postępowania naprawczego.

3 

2 

1 

0 

Odsłon dokumentu: 120275674
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275674 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |