Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-08-24 01:25
Data modyfikacji:  2016-08-24 01:31
Data publikacji:  2016-08-24 01:31
Wersja dokumentu:  1


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2015 roku RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 
z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

negatywne

1

2

3

4

5

6

7

2015 r. - ogółem 1 047  749  234  48  16 
a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek, 83  75  5  3  0 
b) projektów uchwał budżetowych jst, 139  50  78  10  1 
c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 138  112  21  4  1 
d) sprawozdań z wykonania budżetu jst, 139  100  33  4  2 
e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 138  136  0  1  1 
f) możliwości wykupu papierów wartościowych, 4  1  1  2  0 
g) możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp), 75  67  5  2  1 
h) uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium, 1  0  0  0  1 
i) projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych, 139  54  71  11  3 
j) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1 ufp), 57  47  5  5  0 
k) prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp), 132  107  15  5  5 
l) programu postępowania naprawczego. 2  0  0  1  1 

Odsłon dokumentu: 120275900
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275900 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |