Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2017-07-11 02:07
Data modyfikacji:  2017-07-11 02:34
Data publikacji:  2017-07-11 02:34
Wersja dokumentu:  1


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2016 roku RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 
z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

opinie w sprawie:

 

2

2016 r. - ogółem

1 014 

727 

207 

63 

17 

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

36 

32 

2 

2 

0 

b) projektów uchwał budżetowych jst,

140 

54 

69 

14 

3 

c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

139 

109 

27 

3 

0 

d) sprawozdań z wykonania budżetu jst,

138 

112 

18 

6 

2 

e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

138 

133 

0 

2 

3 

f) możliwości wykupu papierów wartościowych,

6 

1 

5 

0 

0 

g) możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp),

56 

55 

0 

1 

0 

h) uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

2 

0 

0 

1 

1 

i) projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

140 

56 

67 

12 

5 

j) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1 ufp),

92 

76 

4 

11 

1 

k) prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp),

125 

99 

15 

9 

2 

l) programu postępowania naprawczego.

2 

0 

0 

2 

0 

Odsłon dokumentu: 120328257
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328257 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |