Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-04-23 02:10
Data modyfikacji:  2018-04-23 02:20
Data publikacji:  2018-04-23 02:21
Wersja dokumentu:  2


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii w 2017 r.

 RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

negatywne

1

2

3

4

5

6

7

 

opinie w sprawie:

 

2

2017 r. - ogółem

1 097 

836 

202 

56 

3 

a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

84 

76 

3 

5 

0 

b) projektów uchwał budżetowych jst,

138 

68 

58 

11 

1 

c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

139 

119 

18 

2 

0 

d) sprawozdań z wykonania budżetu jst,

139 

117 

16 

6 

0 

e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

138 

135 

1 

1 

1 

f) możliwości wykupu papierów wartościowych,

3 

2 

0 

1 

0 

g) możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp),

89 

84 

4 

1 

0 

h) uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

1 

0 

1 

0 

0 

i) projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

138 

55 

67 

15 

1 

j) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1 ufp),

108 

77 

20 

11 

0 

k) prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp),

120 

103 

14 

3 

0 

l) programu postępowania naprawczego.

0 

0 

0 

0 

0 

Odsłon dokumentu: 110353993
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2018-04-23 02:19,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 110353993 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |