Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-02-08 02:16
Data modyfikacji:  2020-01-21 02:43
Data publikacji:  2020-01-21 02:43
Wersja dokumentu:  12 

2019

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2019

5

Sprawozdania za I półrocze 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120276244
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-12-13 02:06, 2019-11-19 02:41, 2019-10-01 12:52, 2019-09-17 10:33, 2019-08-19 02:50, 2019-08-19 02:49, 2019-07-03 02:32, 2019-06-18 02:14, 2019-04-09 10:08, 2019-03-20 11:05, 2019-02-08 02:37,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276244 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |