Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-06-15 10:51
Data modyfikacji:  2021-01-25 11:54
Data publikacji:  2021-01-25 11:54
Wersja dokumentu:  8


2020

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2020

5

Sprawozdania za I półrocze 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120328762
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2021-02-25 02:42, 2021-02-25 02:40, 2020-12-30 12:26, 2020-12-02 10:48, 2020-09-08 01:32, 2020-08-06 02:18, 2020-07-20 08:31, 2020-06-15 11:57, 2020-06-15 11:39,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328762 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |