Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 08:39
Data modyfikacji:  2006-02-10 09:38
Data publikacji:  2006-02-10 09:38
Wersja dokumentu:  2


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izb i charakter wydanych opinii w 2004 roku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

                  2004 r.- ogółem 921  816  104  1 
     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek, 14  14  0  0 
     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst 246  183  63  0 
     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 139  123  16  0 
     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst , 139  118  21  0 
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 139  139  0  0 
     f) opinii o o możliwości wykupu papierów wartościowych, 0  0  0  0 
     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się
        długu publicznego,
244  239  4  1 
h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium 0  0  0  0 

Pełna tabela z podziałem na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego dostępna jest ponizej jako załącznik

  Działalność opiniodawcza RIO Białystok w roku 2004

Odsłon dokumentu: 120275610
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2006-02-08 08:44,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275610 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |