Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-07-23 12:22
Data modyfikacji:  2007-07-23 12:37
Data publikacji:  2007-07-23 12:37
Wersja dokumentu:  1


 

Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izb i charakter wydanych opinii w 2006 roku   RIO w Białymstoku

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  Liczba wydanych opinii
Razem Charakter wydanych opinii
pozytywne pozytywne
 z uwagami
negatywne
1 2 3 4 5 6
1                   2006 r.- ogółem 1 036  1 012  14  10 
     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek  240  240  0  0 
     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst 143  138  4  1 
     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 151  140  10  1 
     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst , 151  149  0  2 
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 151  148  0  3 
     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych, 2  2  0  0 
     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego, 195  195  0  0 

h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

3  0  0  3 

 Pełna tabela z podziałem na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego dostępna jest ponizej jako załącznik

  Działalność opiniodawcza RIO Białystok w roku 2006

 

Odsłon dokumentu: 120276351
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276351 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |