Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-06-03 09:54
Data modyfikacji:  2009-06-03 10:03
Data publikacji:  2009-06-03 10:03
Wersja dokumentu:  1


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2008 roku RIO w Białymstoku

Tabela 1.  Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii w 2008 r.                         RIO w Białymstoku
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  Liczba wydanych opinii
Razem Charakter wydanych opinii
pozytywne pozytywne
 z uwagami
negatywne

1

2

3

4

5

6

2

                  2008r.- ogółem

906

766

133

7

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek 

80

79

1

0

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

140

76

64

0

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

141

113

27

1

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

141

105

35

1

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

141

136

2

3

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

2

2

0

0

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

259

255

4

0

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

2

0

0

2


 Pełna tabela z podziałem na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego dostępna jest ponizej jako załącznik

  Działalność opiniodawcza RIO Białystok w roku 2008

Odsłon dokumentu: 120328479
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328479 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |