Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-06-14 09:04
Data modyfikacji:  2010-06-14 09:49
Data publikacji:  2010-06-14 09:49
Wersja dokumentu:  1


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2009 roku RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

2

                  2009 r.- ogółem

1 126 

949 

174 

3 

     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek 

140 

138 

2 

0 

     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst

139 

80 

59 

0 

     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

140 

115 

25 

0 

     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst ,

140 

112 

28 

0 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

140 

136 

1 

3 

     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych,

2 

2 

0 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego,

425 

366 

59 

0 

    h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium

0 

0 

0 

0 

Pełna tabela z podziałem na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego dostępna jest ponizej jako załącznik

  Działalność opiniodawcza RIO Białystok w roku 2009

Odsłon dokumentu: 120328912
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328912 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |