Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-09-27 08:27
Data modyfikacji:  2011-09-27 08:45
Data publikacji:  2011-09-27 08:45
Wersja dokumentu:  1


 Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2010 roku RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

2

2010 r. - ogółem

1 358 

1 151 

191 

16 

     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

216 

215 

1 

0 

     b) projektów uchwał budżetowych jst,

140 

69 

67 

4 

     c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

140 

114 

26 

0 

     d) sprawozdań z wykonania budżetu jst,

140 

107 

32 

1 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

140 

136 

0 

4 

     f) możliwości wykupu papierów wartościowych,

6 

5 

1 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego (art. 172 ust. 1 sufp),

318 

305 

13 

0 

    h) uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

1 

0 

0 

1 

    i) projektów uchwał o wieloletnicj prognozach finansowych,

140 

89 

48 

3 

    j) możliwości sfinansowania deficytu (art. 246 ust. 1 ufp),

117 

111 

3 

3 

    k) prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp).

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120275774
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275774 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |