Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-03-27 11:28
Data modyfikacji:  2012-03-27 11:46
Data publikacji:  2012-03-27 11:46
Wersja dokumentu:  2


Tabela.  Wyniki działalności opiniodawczej izby i charakter wydanych opinii w 2011 roku RIO w Białymstoku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

1

2

3

4

5

6

2

2011 r. - ogółem

1 523 

1 190 

311 

22 

     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

189 

169 

20 

0 

     b) projektów uchwał budżetowych jst,

141 

65 

74 

2 

     c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

140 

100 

40 

0 

     d) sprawozdań z wykonania budżetu jst,

140 

113 

25 

2 

     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium,

140 

137 

2 

1 

     f) możliwości wykupu papierów wartościowych,

3 

2 

1 

0 

     g) możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp),

284 

267 

16 

1 

    h) uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

1 

0 

0 

1 

    i) projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

140 

66 

65 

9 

    j) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1 ufp),

120 

67 

50 

3 

    k) prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp).

225 

204 

18 

3 

Odsłon dokumentu: 120328619
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2012-03-27 11:43,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328619 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |