Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-07-17 11:13
Data modyfikacji:  2017-06-21 01:05
Data publikacji:  2017-06-21 01:05
Wersja dokumentu:  87


 

2016

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2016

5

Sprawozdania za I półrocze 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2015

5

Sprawozdania za I półrocze 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2014

 

5

Sprawozdania za I półrocze 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2013

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2013

5

Sprawozdania za I półrocze 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2012

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2012

 

 

5

Sprawozdania za I półrocze 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120276319
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2017-02-08 12:18, 2017-01-20 12:19, 2017-01-20 12:16, 2017-01-09 01:39, 2017-01-04 02:37, 2016-12-06 10:34, 2016-12-06 10:23, 2016-12-06 08:45, 2016-12-06 08:27, 2016-12-06 08:21, 2016-12-05 03:00, 2016-12-05 02:57, 2016-12-05 02:45, 2016-12-05 02:37, 2016-11-14 12:25, 2016-10-11 03:16, 2016-10-11 02:59, 2016-10-11 02:15, 2016-10-11 02:05, 2016-10-11 01:21, 2016-09-12 02:06, 2016-08-11 10:08, 2016-08-04 11:56, 2016-08-04 11:49, 2016-07-19 07:51, 2016-07-19 07:48, 2016-07-06 10:12, 2016-07-06 10:10, 2016-06-08 01:41, 2016-05-12 12:10, 2016-04-08 01:12, 2016-03-23 07:54, 2016-03-02 11:46, 2016-02-10 01:53, 2016-01-12 01:17, 2016-01-12 01:11, 2015-12-16 09:48, 2015-11-20 12:47, 2015-11-20 12:41, 2015-10-09 09:23, 2015-09-18 10:14, 2015-08-17 01:09, 2015-07-08 01:01, 2015-06-18 12:31, 2015-06-10 01:17, 2015-05-20 09:45, 2015-04-20 12:35, 2015-03-20 01:53, 2015-03-10 12:20, 2015-01-08 01:55, 2015-01-08 01:51, 2014-12-08 11:00, 2014-11-12 01:59, 2014-11-05 02:09, 2014-10-10 10:51, 2014-09-04 01:27, 2014-08-05 11:22, 2014-07-02 11:45, 2014-07-02 11:44, 2014-06-09 09:49, 2014-05-08 01:49, 2014-04-18 11:14, 2014-04-09 12:46, 2014-04-09 12:08, 2014-04-04 10:12, 2014-03-10 12:08, 2014-02-03 02:31, 2014-02-03 02:23, 2014-02-03 02:22, 2014-01-09 08:54, 2013-12-06 11:31, 2013-11-06 11:28, 2013-10-04 10:26, 2013-09-10 01:06, 2013-08-21 12:48, 2013-08-21 12:46, 2013-07-02 02:38, 2013-07-02 02:37, 2013-06-06 07:48, 2013-05-08 01:47, 2013-04-05 10:35, 2013-04-05 09:51, 2013-04-05 09:48, 2013-03-18 07:29, 2013-03-18 07:29, 2013-03-18 07:28, 2012-10-29 03:17, 2012-07-17 11:16,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276319 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |