Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna 2017

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Rutce -Tartak  

zalecenia - Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły  

zalecenia - Centrum Usług Współnych w Rutkach-Kossakach  

zalecenia - Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Gmina Bakałarzewo  

zalecenia - Gmina Bielsk Podlaski  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Brańsk  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Grodzisk  

zalecenia - Gmina Hajnówka  

zalecenia - Gmina Jaświły  

zalecenia - Gmina Kobylin-Borzymy  

zalecenia - Gmina Kuźnica  

zalecenia - Gmina Milejczyce  

zalecenia - Gmina Orla  

zalecenia - Gmina Przytuły  

zalecenia - Gmina Puńsk  

zalecenia - Gmina Rudka  

zalecenia - Gmina Rutka-Tartak  

zalecenia - Gmina Rutki  

zalecenia - Gmina Siemiatycze  

zalecenia - Gmina Sokoły  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Wąsosz  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gospodarka Komunalna Gminy Puńsk  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku  

zalecenia - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie  

zalecenia - Miasto Bielsk Podlaski  

zalecenia - Miasto i Gmina Mońki  

zalecenia - Miasto i Gmina Rajgród  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto i Gmina Szczuczyn  

zalecenia - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży  

zalecenia - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu  

zalecenia - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) w Wasilkowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Grajewski  

zalecenia - Powiat Łomżyński  

zalecenia - Powiat Łomżyński (doraźna)  

zalecenia - Powiat Sejneński  

zalecenia - Powiat Wysokomazowiecki  

zalecenia - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie  

zalecenia - Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach  

zalecenia - Przedszkole nr 3 w Bieslku Podlaskim  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Choroszczy  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Filipowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Kobylinie-Borzymach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Orli  

zalecenia - Województwo Podlaskie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół w Augustowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Bakałarzewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Boćkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Grodzisku  

zalecenia - Zespół Szkół w Niećkowie  


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329142 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |