Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2008 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-06-03 10:04
Data modyfikacji:  2009-06-03 10:08
Data publikacji:  2009-06-03 10:08
Wersja dokumentu:  1


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2008)

 

W 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

1. W dniu 14 lutego 2008 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt. „Omówienie najnowszych zmian w sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej” oraz nt. „Rozliczenia gmin z mieszkańcami z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby.

2. W dniach 29 września 2008 r.- 3 października 2008 r. odbyły się szkolenia dla skarbników JST, na których omówiona została następująca tematyka:

- realizacja i rozliczanie projektów JST współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;

- przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz omówienie zasad konstrukcji budżetu;

- omówienie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej JST;

- sprawozdawczość budżetowa po zamianach.

W szkoleniach uczestniczyły 121 osób.

3. W dniu 21 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie skarbników dotyczące zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji ustawy.

W szkoleniu uczestniczyło 77 osób.

4. W dniu 28 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 r. W szkoleniu wzięło udział 85 osób.

 

 

Tabela 1. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2008 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1993

174

9 715

1)

142

8 015

1)

32

1 700

1)

2

2007

380

25 210

921

335

22 208

751

45

3 002

170

3

2008

4

432

17

4

432

17

 

 

 

1) brak danych

 

 

 

             

Odsłon dokumentu: 108789516
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108789516 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |