Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2008 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-06-03 10:04
Data modyfikacji:  2009-06-03 10:08
Data publikacji:  2009-06-03 10:08
Wersja dokumentu:  1


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2008)

 

W 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

1. W dniu 14 lutego 2008 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt. „Omówienie najnowszych zmian w sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej” oraz nt. „Rozliczenia gmin z mieszkańcami z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby.

2. W dniach 29 września 2008 r.- 3 października 2008 r. odbyły się szkolenia dla skarbników JST, na których omówiona została następująca tematyka:

- realizacja i rozliczanie projektów JST współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;

- przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz omówienie zasad konstrukcji budżetu;

- omówienie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej JST;

- sprawozdawczość budżetowa po zamianach.

W szkoleniach uczestniczyły 121 osób.

3. W dniu 21 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie skarbników dotyczące zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji ustawy.

W szkoleniu uczestniczyło 77 osób.

4. W dniu 28 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 r. W szkoleniu wzięło udział 85 osób.

 

 

Tabela 1. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2008 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1993

174

9 715

1)

142

8 015

1)

32

1 700

1)

2

2007

380

25 210

921

335

22 208

751

45

3 002

170

3

2008

4

432

17

4

432

17

 

 

 

1) brak danych

 

 

 

             

Odsłon dokumentu: 120275766
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275766 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |