Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2009 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-06-14 09:53
Data modyfikacji:  2010-06-14 11:13
Data publikacji:  2010-06-14 11:13
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2009)

 

W 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniach 18-21 maja 2009 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. :

·         Egzekucja podatków i zagadnienia z tym związane

·         Inwentaryzacja

·         VAT w gminie

·         Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące

W szkoleniu uczestniczyło 106 osób.

 

2. W dniu 27 maja 2009 r. odbyło się szkolenia dla przedstawicieli JST, na temat Funduszu sołeckiego.

W szkoleniu uczestniczyło 95 osób.

 

3. W dniach 12-14 października 2009 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. nt.:

·         Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych,

·         Środki unijne w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

·         Inne zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych.

W szkoleniu uczestniczyło 129 osób.

 

4. W dniu 27 października 2009 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował podejmowanie uchwał podatkowych na 2010 rok - problemy praktyczne.

W szkoleniu wzięło udział 117 osób.

 

Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2009 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1993

174

9 715

1)

142

8 015

1)

32

1 700

1)

2

2008

341

24 913

 

301

22 373

 

40

2 540

 

3

2009

4

 

 

4

447

11

0

0

0

1) brak danych

 

Odsłon dokumentu: 120329606
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2010-06-14 09:55,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329606 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |