Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2009 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-06-14 09:53
Data modyfikacji:  2010-06-14 11:13
Data publikacji:  2010-06-14 11:13
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2009)

 

W 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniach 18-21 maja 2009 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. :

·         Egzekucja podatków i zagadnienia z tym związane

·         Inwentaryzacja

·         VAT w gminie

·         Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące

W szkoleniu uczestniczyło 106 osób.

 

2. W dniu 27 maja 2009 r. odbyło się szkolenia dla przedstawicieli JST, na temat Funduszu sołeckiego.

W szkoleniu uczestniczyło 95 osób.

 

3. W dniach 12-14 października 2009 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. nt.:

·         Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych,

·         Środki unijne w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

·         Inne zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych.

W szkoleniu uczestniczyło 129 osób.

 

4. W dniu 27 października 2009 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował podejmowanie uchwał podatkowych na 2010 rok - problemy praktyczne.

W szkoleniu wzięło udział 117 osób.

 

Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2009 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1993

174

9 715

1)

142

8 015

1)

32

1 700

1)

2

2008

341

24 913

 

301

22 373

 

40

2 540

 

3

2009

4

 

 

4

447

11

0

0

0

1) brak danych

 

Odsłon dokumentu: 108789507
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2010-06-14 09:55,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108789507 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |