Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2010 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-09-27 09:39
Data modyfikacji:  2011-09-27 09:43
Data publikacji:  2011-09-27 09:43
Wersja dokumentu:  1


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2010)

 

W 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniach 7-9 czerwiec 2010 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. :

1.    Zmiany w systemie finansów publicznych w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych.

2.    Zmiany zasad sporządzania sprawozdań budżetowych jst i sprawozdań Rb-Z i Rb-N jst i samorządowych osób prawnych.

3.    Klasyfikacja budżetowa.

4.    Sporządzanie bilansu JST oraz ogólne zasady rachunkowości budżetowej.

5.    Zasady udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu jst.

6.    Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące.

W szkoleniu uczestniczyło 135 osób.

 

2. W dniu 11-13 października 2010 r.  odbyło się szkolenie dla przedstawicieli JST, na temat:

  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  2. Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa na 2011 Tajemnica skarbowa
  3. Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące

W szkoleniu uczestniczyło 146 osób.

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

 

Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2010 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1993

174

9 715

1)

142

8 015

1)

32

1 700

1)

2

2008

341

24 913

 

301

22 373

 

40

2 540

 

3

2010

2

 

 

2

281

11

0

0

0

1) brak danych

Odsłon dokumentu: 120330174
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120330174 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |