Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2010 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-09-27 09:39
Data modyfikacji:  2011-09-27 09:43
Data publikacji:  2011-09-27 09:43
Wersja dokumentu:  1


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2010)

 

W 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniach 7-9 czerwiec 2010 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. :

1.    Zmiany w systemie finansów publicznych w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych.

2.    Zmiany zasad sporządzania sprawozdań budżetowych jst i sprawozdań Rb-Z i Rb-N jst i samorządowych osób prawnych.

3.    Klasyfikacja budżetowa.

4.    Sporządzanie bilansu JST oraz ogólne zasady rachunkowości budżetowej.

5.    Zasady udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu jst.

6.    Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące.

W szkoleniu uczestniczyło 135 osób.

 

2. W dniu 11-13 października 2010 r.  odbyło się szkolenie dla przedstawicieli JST, na temat:

  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  2. Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa na 2011 Tajemnica skarbowa
  3. Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące

W szkoleniu uczestniczyło 146 osób.

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

 

Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2010 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1993

174

9 715

1)

142

8 015

1)

32

1 700

1)

2

2008

341

24 913

 

301

22 373

 

40

2 540

 

3

2010

2

 

 

2

281

11

0

0

0

1) brak danych

Odsłon dokumentu: 108791612
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108791612 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |