Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność kontrolna 2018

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach  

zalecenia - Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie  

zalecenia - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Trzciannem  

zalecenia - Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża  


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 100288795 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |