Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Dostep do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej - wzór wniosku  

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-03-04 11:25
Data modyfikacji:  2015-03-04 11:44
Data publikacji:  2015-03-04 11:44
Wersja dokumentu:  2


Treść rozporządzenia i wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznejOdsłon dokumentu: 119814806
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2015-03-04 11:25,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119814806 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |