Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Dostep do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej - wzór wniosku  

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  Dostęp do informacji publicznej - wzór wniosku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 09:05
Data modyfikacji:  2018-06-21 10:32
Data publikacji:  2018-06-21 10:32
Wersja dokumentu:  17


Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1764 ze zm.).

 

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, które podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z powołanej regulacji prawnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Izby (bialystok.rio.gov.pl) jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń lub Kierownika Biura w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku mogą być wnoszone:

  • w postaci papierowej, w tym z wykorzystaniem faksu (85 74-84-630), przesłane na adres:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok;

 

  • w postaci elektronicznej e-mailem na adres: bialystok@rio.gov.pl;

  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP(/riobialystok/skrytka).

  1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Regionalnej Komisji Orzekającej w Białymstoku lub Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, mogą być wnoszone:

  • w postaci papierowej, w tym z wykorzystaniem faksu 85 74-84-630, przesłane na adres:

 

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok;

 

  • w postaci elektronicznej e-mailem na adres: bialystok@rio.gov.pl;

  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP(/riobialystok/skrytka).

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, za wyjątkiem sytuacji, w wyniku których Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Izba może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom.

 

Załączniki:

 

Wniosek w formacie *.doc

Wniosek w formacie *.pdf

 

Odsłon dokumentu: 120328412
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2018-02-14 02:13, 2018-02-14 02:10, 2018-02-14 02:06, 2018-02-14 02:04, 2018-02-14 02:02, 2015-03-04 12:02, 2015-03-04 11:57, 2015-03-04 11:42, 2015-03-04 11:41, 2015-03-04 11:40, 2015-03-04 11:36, 2015-03-04 11:32, 2015-03-04 11:31, 2015-03-04 11:21, 2015-03-04 11:08, 2006-02-08 09:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328412 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |