Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Petycje

Petycje 2019  Petycje 2019

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-06-12 09:59
Data modyfikacji:  2019-07-01 11:57
Data publikacji:  2019-07-01 11:57
Wersja dokumentu:  6


Lp.

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Tematyka petycji

Stan aktualny

1

2019-06-04 

 

Petycja w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych

 

 

Petycja przekazana za pośrednictwem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 

Skierowana do Wydziału Kontroli celem przygotowania odpowiedzi.

 

Odpowiedź z dnia 2019-07-01:

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120275631
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-07-01 11:54, 2019-06-12 11:00, 2019-06-12 10:58, 2019-06-12 10:56, 2019-06-12 09:59,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275631 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |