Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna

Działalność kontrolna 2020
Działalność kontrolna 2019
Działalność kontrolna 2018
Działalność kontrolna 2017
Działalność kontrolna 2016
Działalność kontrolna 2015
Działalność kontrolna 2014
Działalność kontrolna 2013
Działalność kontrolna 2012
Działalność kontrolna 2011
Działalność kontrolna 2010
Działalność kontrolna 2009
Działalność kontrolna 2008
Działalność kontrolna 2007
Działalność kontrolna 2006
Działalność kontrolna 2005
Działalność kontrolna 2004

Informacja o wynikach kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 roku  

Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych  

Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych i uchwały Kolegium RIO w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń  Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2021-02-03 09:12
Data modyfikacji:  2021-02-04 02:02
Data publikacji:  2021-02-04 02:02
Wersja dokumentu:  3


KWESTIONARIUSZ KONTROLI PRZEZ RIO W BIAŁYMSTOKU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) – dotyczy kontroli postepowań wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Wzór kwestionariusza w formacie pdf

Wzór kwestionariusza w formacie doc

Odsłon dokumentu: 120328997
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2021-02-04 01:56, 2021-02-03 09:12,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328997 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |