Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna

Działalność kontrolna 2020
Działalność kontrolna 2019
Działalność kontrolna 2018
Działalność kontrolna 2017
Działalność kontrolna 2016
Działalność kontrolna 2015
Działalność kontrolna 2014
Działalność kontrolna 2013
Działalność kontrolna 2012
Działalność kontrolna 2011
Działalność kontrolna 2010
Działalność kontrolna 2009
Działalność kontrolna 2008
Działalność kontrolna 2007
Działalność kontrolna 2006
Działalność kontrolna 2005
Działalność kontrolna 2004

Informacja o wynikach kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 roku  

Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych  

Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych i uchwały Kolegium RIO w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń  Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych i uchwały Kolegium RIO w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-07-17 11:17
Data modyfikacji:  2020-12-21 06:56
Data publikacji:  2020-12-21 06:56
Wersja dokumentu:  31


 

 

2020

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Powiat białostocki

 

ZST w Augustowie

 

Miasto Knyszyn

 

Powiat siemiatycki

 

 

 

  

 

2019

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Gmina Drohiczyn

 

Miasto Zambrów

 

Gmina Sztabin

  

 

2018

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Szkoła podstawowa w Choroszczy

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Gmina Orla

 

  

 

2017

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Gmina Płaska

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

 

Gmina Śniadowo

 

Gmina Rudka

   

 

2016

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Powiat zambrowski

 

Gmina Gródek

 

Galeria im. Śleńdzińskich

  

Powiat siemiatycki

 

 

2014

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Bielsk Podlaski

 

Województwo Podlaskie

 

Gmina Krynki 

 

 

2013

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Gmina Płaska

 

Gmina Kolno

 

Miasto i Gmina Mońki

 

 

 

 

 

 

2012

 

Nazwa jednostki

Treść zastrzeżenia

Uchwała Kolegium w sprawie zastrzeżenia

Powiat augustowski

 

Miasto Sejny

 

 

Odsłon dokumentu: 120328271
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-12-21 06:55, 2020-05-18 01:34, 2020-04-21 12:53, 2019-04-26 12:33, 2019-04-26 12:31, 2019-02-08 02:47, 2018-04-10 02:39, 2018-03-20 10:22, 2018-02-13 11:56, 2018-01-30 12:26, 2018-01-30 12:18, 2017-06-30 01:10, 2017-06-30 01:06, 2017-05-09 01:16, 2017-05-09 01:14, 2017-02-28 11:58, 2017-02-22 09:51, 2016-08-19 11:49, 2016-05-12 12:19, 2016-03-23 11:56, 2014-09-04 02:33, 2014-04-09 12:25, 2014-04-09 12:22, 2013-06-26 01:24, 2013-04-09 09:37, 2013-04-09 09:35, 2013-04-09 09:35, 2013-04-04 12:44, 2013-01-11 11:09, 2012-07-17 11:17,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328271 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |