Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Regionalna Komisja Orzekająca

Klauzula informacyjna  

Podstawy prawne - Rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  

Podstawy prawne - Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

Skład osobowy Regionalnej Komisji Orzekającej  Skład osobowy Regionalnej Komisji Orzekającej

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-10 09:49
Data modyfikacji:  2019-03-21 12:05
Data publikacji:  2019-03-21 12:05
Wersja dokumentu:  7


Przewodnicząca Ewa Czołpińska
Z-ca Przewodniczącego Agnieszka Bielawska

 

Członkowie:

Katarzyna Bieluci

Urszula Dunaj

Ewa Lotko

Helena Pogorzelska

Szymon Pszczółka

Marcin Tyniewicki

Katarzyna Zieniewska

Odsłon dokumentu: 120328512
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2018-02-14 01:54, 2013-09-18 01:36, 2013-08-23 11:34, 2013-08-23 11:33, 2009-11-03 08:19, 2006-02-10 09:50,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328512 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |