Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Rzecznik DFP

Klauzula informacyjna  

Podstawy prawne - Rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  

Podstawy prawne - Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

Skład osobowy  Skład osobowy

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-10 09:59
Data modyfikacji:  2006-02-10 09:59
Data publikacji:  2006-02-10 09:59
Wersja dokumentu:  1


Olga Trzeciak – Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

Barbara Sieńczyło - zastępca  Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

Odsłon dokumentu: 118172856
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118172856 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |