Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Formy własności

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-16 01:24
Data modyfikacji:  2014-01-24 10:23
Data publikacji:  2014-01-24 10:23
Wersja dokumentu:  3


Formy własności nieruchomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
Zespołów Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

 

Białystok
Nieruchomość Skarbu Państwa znajdująca się w trwałym zarządzie RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13
– Opłata roczna z tytułu zarządu gruntem i budynkiem w 2013 r.: 596,56 zł
– Podatek od nieruchomości w 2013 r.: 7 500 zł

Łomża

- Czynsz miesięczny za wynajem pomieszczeń biurowych w 2013 r. (miesięcznie) – 1521,39 zł

Suwałki
Umowa z Urzędem Miejskim w Suwałkach o zarządzie nieruchomością znajdującą się przy ul. Dwernickiego 2
– Opłata roczna z tytułu zarządu gruntem i budynkiem w 2013 r.: 1 490,55 zł
– Podatek od nieruchomości w 2013 r.: 1 521

Odsłon dokumentu: 120329567
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2012-03-16 11:47, 2003-10-16 01:29,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329567 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |