Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów RIO Białystok

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:01
Data modyfikacji:  2020-09-28 01:06
Data publikacji:  2020-09-28 01:06
Wersja dokumentu:  44


REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  BIAŁYMSTOKU

fax

74-84-630

 

 

   

PREZES (Dariusz Renczyński)                       

   74-84-620

Z-CA PREZESA (Ewa Czołpińska)

74-84-622

SEKRETARIAT (Henryka Kowalska)

74-84-620

Kierownika biura (Piotr Zadykowicz)

74-84-624

Główny Ksiegowy (Helena Pogorzelska)

74-84-627

Kadry (Agnieszka Zawadzka)

74-84-631

Informatyka (Piotr Bobras)

74-84-624

Z-ca Rzecznika d.f.p. (Barbara Sieńczyło)

74-84-635

Członek kolegium (Paweł Gałko)

 

74-84-636

Członek kolegium (Katarzyna Gawrońska)

74-84-636

Członek kolegium (Agnieszka Gerasimiuk)

 

74-84-642

Członek kolegium (Marcin Tyniewicki)

74-84-644

Biuro (Ewa Dudzicz, Mateusz Kuźma)

74-84-639

 

Naczelnik WIAiS (Joanna Urbańska)

74-84-632

Z-ca Naczelnika (Paweł Łapicz)

74-84-641

WIAiS (Agnieszka Bielawska, Paulina Wądołowska)

74-84-626

WIAiS (Marlena Stachurska-Janczyło, Agnieszka Mocarska)

74-84-637

WIAiS (Eliza Meclik, Marta Zduniak)

74-84-640

WIAiS (Agnieszka Wawrzyniak)

74-84-641

 

Naczelnik WK (Rafał Trykozko)

74-84-633

Z-ca Naczelnika WK (Paweł Kucofan)

74-84-623

Główny Inspektor Kontroli  (Urszula Łukaszuk)

74-84-634

WK  (Dorota Romańczuk, Karolina Czekiel)

74-84-643

Wydział kontroli (Piotr Górski, Artur Gołaś, Jarosław Rudnik, Jarosław Lipiński, Anna Korzińska, Magdalena Dąbrowska, Aleksandra Godlewska, Katarzyna Krasnodębska)

74-84-638

Wydział kontroli (Katarzyna Mackiewicz, Agnieszka Ostapczuk)

74-84-646

Wydział kontroli (Urszula Pycz)

74-84-628

 

 

Koordynator ds. dostępności (Małgorzata Wasilewska-Szypluk)

74-84-629

Odsłon dokumentu: 120328629
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-07-31 08:18, 2020-02-04 09:07, 2019-12-09 10:03, 2019-10-16 10:16, 2019-06-18 01:51, 2019-06-18 01:47, 2019-03-08 12:16, 2019-03-08 12:15, 2019-03-08 11:55, 2018-01-31 01:17, 2017-11-08 01:34, 2017-02-14 11:52, 2016-11-29 02:11, 2016-10-07 01:24, 2015-09-30 11:41, 2015-06-10 12:53, 2015-01-14 01:47, 2014-05-22 11:17, 2013-09-05 09:49, 2013-09-05 09:46, 2013-09-05 09:40, 2013-03-27 01:33, 2013-03-27 01:32, 2012-11-20 12:03, 2012-03-26 10:32, 2012-03-26 10:30, 2012-03-07 11:50, 2012-02-07 10:25, 2011-08-30 01:56, 2010-05-07 09:28, 2009-11-25 12:44, 2009-04-23 10:20, 2008-11-18 11:22, 2008-04-24 12:29, 2007-07-20 12:34, 2007-03-29 08:25, 2007-02-28 02:55, 2006-10-04 10:33, 2006-10-04 10:29, 2006-10-04 10:28, 2006-02-09 10:53, 2004-10-15 02:12, 2004-10-15 02:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328629 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |