Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:08
Data modyfikacji:  2016-11-29 02:01
Data publikacji:  2016-11-29 02:01
Wersja dokumentu:  9


Telefon

Imię i Nazwisko

(87) 566-42-76

Sekretariat

 

 

 

Członkowie Kolegium

(87) 566-42-77

Maria Wasilewska

 

Małgorzata Rutkowska

 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

 

Izabela Chrulska

 

Anna Orłowska

 

Wydział Kontroli

 

Krystyna Januszanis

 

Ewelina Kaszkiel

 

Mariola Krasinkiewicz

 

Izabela Kurmiłowicz

 

Teresa Ziniewicz

Odsłon dokumentu: 120329957
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2015-01-14 01:52, 2014-05-22 11:27, 2014-01-23 01:34, 2013-09-05 09:49, 2010-11-05 10:43, 2009-11-03 08:16, 2009-04-23 10:32, 2004-10-15 02:11,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329957 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |