Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:14
Data modyfikacji:  2020-07-31 08:08
Data publikacji:  2020-07-31 08:08
Wersja dokumentu:  17


Telefon

Imię i Nazwisko

(86) 218-42-17

Sekretariat

 

 

 

Członkowie Kolegium

(86) 218-42-18

Beata Chmielewska

 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

 

Sylwia Kowalewska

 

Paweł Truszkowski

 

Wydział Kontroli

 

Andrzej Pawłowski

 

Paulina Rogińska

 

Waldemar Szypulski

 

Antoni Wiśniewski

Odsłon dokumentu: 120275910
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2016-11-29 02:05, 2016-11-29 01:59, 2016-11-29 01:47, 2015-01-14 01:51, 2015-01-14 01:50, 2014-05-22 11:25, 2014-02-03 11:34, 2012-03-26 10:37, 2012-03-26 10:36, 2012-02-14 09:23, 2012-02-14 09:23, 2011-08-30 01:54, 2010-11-05 10:40, 2009-06-03 09:34, 2009-04-23 10:27, 2004-10-15 02:14,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275910 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |