Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-07-17 10:56
Data modyfikacji:  2012-07-17 11:06
Data publikacji:  2012-07-17 11:06
Wersja dokumentu:  1


Jednolity rzeczowy wykaz akt Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

Kompletny wykaz akt z podziałem na odpowiedzialne za nie komórki merytoryczne RIO

Odsłon dokumentu: 117440540
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117440540 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |