Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

Wyjasnienia udzielone w roku 2010


Komunikat w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych  

Wyjasnienia udzielone w roku 2011  

Wyjasnienia udzielone w roku 2012  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2013  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2014  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2015  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2016  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2017  

Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia  Wyjaśnienia udzielone w roku 2014

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-01-19 02:09
Data modyfikacji:  2015-01-19 02:13
Data publikacji:  2015-01-19 02:14
Wersja dokumentu:  1


2014

L.p.

Temat wyjaśnień

Plik zbiorczy do pobrania

1

Podatki i opłaty lokalne

2

Kompetencje organów JST i komisji stałych organów stanowiących JST

3

Klasyfikacja budżetowa

4

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

5

Zaciąganie zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów)

6

Sprawozdawczość budżetowa

 

7

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym

8

Zamówienia publiczne

 

9

Pracownicy samorządowi (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd.)

10

Zasady i formy finansowania zadań JST

11

Inne

Odsłon dokumentu: 106588655
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 106588655 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |