Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

Wyjasnienia udzielone w roku 2010


Komunikat w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych  

Wyjasnienia udzielone w roku 2011  

Wyjasnienia udzielone w roku 2012  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2013  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2014  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2015  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2016  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2017  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2018  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2019  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2020  

Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia  Wyjaśnienia udzielone w roku 2018

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-02-25 02:33
Data modyfikacji:  2019-02-25 02:42
Data publikacji:  2019-02-25 02:42
Wersja dokumentu:  2


2018

L.p.

Temat wyjaśnień

Plik zbiorczy do pobrania

1

Podatki i opłaty lokalne

2

Kompetencje organów JST i komisji stałych organów stanowiących JST

 

3

Klasyfikacja budżetowa

 

4

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

 

5

Zaciąganie zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów)

 

6

Sprawozdawczość budżetowa

 

7

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym

8

Zamówienia publiczne

9

Pracownicy samorządowi (wynagrodzenie wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd.)

10

Zasady i formy finansowania zadań JST

11

Inne

 

 

Odsłon dokumentu: 120328291
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-02-25 02:40,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328291 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |