Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

Wyjasnienia udzielone w roku 2010


Komunikat w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych  

Wyjasnienia udzielone w roku 2011  

Wyjasnienia udzielone w roku 2012  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2013  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2014  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2015  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2016  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2017  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2018  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2019  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2020  

Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia  Wyjaśnienia udzielone w roku 2020

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2021-01-19 02:04
Data modyfikacji:  2021-01-19 02:19
Data publikacji:  2021-01-19 02:19
Wersja dokumentu:  1


2020

Lp.

Tematyka pisma, zapytania

Ilość udzielonych odpowiedzi

Plik zbiorczy do pobrania

1.

Podatki i opłaty lokalne

3

2.

Kompetencje organów jst i komisji stałych organów stanowiących jst

2

3.

Klasyfikacja budżetowa

 

 

4.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

 

 

5.

Zaciąganie zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów)

 

 

6.

Sprawozdawczość budżetowa

5

7.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym

 

 

8.

Zamówienia publiczne

 

 

9.

Pracownicy samorządowi (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd. )

1

10.

Zasady i formy finansowania zadań jst

17

11.

Inne (podać jakie)

7

Łącznie

35

 

Odsłon dokumentu: 120328932
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328932 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |