Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

Wyjasnienia udzielone w roku 2010


Komunikat w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych  

Wyjasnienia udzielone w roku 2011  

Wyjasnienia udzielone w roku 2012  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2013  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2014  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2015  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2016  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2017  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2018  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2019  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2020  

Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia  Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-03-26 12:38
Data modyfikacji:  2010-03-29 01:51
Data publikacji:  2010-03-29 01:51
Wersja dokumentu:  1


Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia został zamieszczony poniżej w dwóch formatach

wniosek w formacie pdf - Adobe Acrobat Reader

wniosek w formacie doc - MS Word

Prosimy o zgłaszanie wniosków wyłącznie na powyzszym formularzu.

Zgłoszenie może być skierowane do izby drogą:

elektroniczną na adres bialystok@rio.gov.pl,

lub

pocztową na adres Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

                          ul. Branickiego 13

                          15-085 Białystok

 

Sekretariat Izby każdorazowo potwierdza otrzymanie wniosku o wyjaśnienie w trybie art. 13 pkt 11.

 

Odsłon dokumentu: 120328204
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328204 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |