Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna 2010

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie  

zalecenia - BOSS w Łapach  

zalecenia - BOSS w Trzciannem  

zalecenia - Gimnazjum Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sokoły  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Szkół w Boćkach  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Krynki  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach  

zalecenia - Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Sokółce  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach  

zalecenia - Samorząd Województwa Podlaskiego  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce  

zalecenia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Perlejewie  

zalecenia - Urząd Gminy Kulesze Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Sejny  

zalecenia - Zespól Szkół Sportowych w Supraślu  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sejnach  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół im. E. Orzeszkowej w Sobolewie  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Czyżach  

zalecenia - Zespół Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Zespół Szkół w Filipowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Mielniku  


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328558 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |