Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-02-13 11:57
Data modyfikacji:  2019-07-17 08:07
Data publikacji:  2019-07-17 08:07
Wersja dokumentu:  12


2019

Miesiąc

Data posiedzenia Kolegium

Protokół

Uchwały kolegium

Styczeń

11.01.2019

 

24.01.2019

 

28.01.2019

 

 

 

 

 

Luty

 

04.02.2019

 

28.02.2019

 

 

 

Marzec

07.03.2019

 

27.03.2019

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

12.04.2019

 

26.04.2019

 

 

 

Maj

14.05.2019

Czerwiec

 

04.06.2019

 

26.06.2019

 

 

 

 

Lipiec

Sierpień

 

 

 

Wrzesień

Październik

 

 

Listopad

Grudzień

 

 

Odsłon dokumentu: 113878569
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-09-26 09:33, 2019-09-11 08:50, 2019-07-17 08:05, 2019-07-17 08:04, 2019-06-24 03:10, 2019-06-03 01:12, 2019-05-21 01:17, 2019-04-26 12:37, 2019-04-04 12:44, 2019-03-20 11:19, 2019-02-28 02:49, 2019-02-28 02:48, 2019-02-13 12:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 113878569 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |