Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Działalność nadzorcza 2019  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020  Działalność nadzorcza 2006

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-07-20 12:50
Data modyfikacji:  2007-07-20 01:35
Data publikacji:  2007-07-20 01:35
Wersja dokumentu:  3


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

w 2006 roku 

 

Tabela. Liczba jednostek samorządu terytorialnego nadzorowanych przez regionalne izby obrachunkowe w latach 2005 i 2006

Lp.

j.s.t.

2005 r.

2006 r.

Uwagi

I.

Ogółem, z tego:

3 055

140

 

1.

gminy

2 413

115

 

2.

powiaty

314

14

 

3.

miasta na prawach powiatu

65

3

 

4.

samorząd województwa

16

1

 

5.

związki międzygminne,
w tym:

246

7

 

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

176

7

 

6.

związki powiatów,
w tym:

1

 

 

a)

prowadzące działalność w zakresie spraw finansowych
(wg uchwalonego budżetu i sporządzające sprawozdania)

1

 

 

Ogólne dane statystyczne o działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w roku 2006 wraz z zestawieniem porównawczym dla roku 2005 prezentują poniższe tabele. Pliki zostały umieszczone jako załączniki w dwóch formatach, zależnie od preferowanego sposobu odczytywania, tj MS Excel i Acrobat Reader

 

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów zbadanych w 2006 r. przez regionalne izby obrachunkowe

 

format pdf

 

 

format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2006 roku

 

format pdf

 

 

format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w 2006 roku

 

 

format pdf

 

 

format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i związków powiatów w 2006 roku

 

format pdf

 

format xls

Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych i związków powiatów w sprawie absolutorium w 2006 roku

 

format pdf

 

format xls

Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium w 2006 roku

 

format pdf

 

format xls

Odsłon dokumentu: 120330084
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2007-07-20 01:26, 2007-07-20 01:25,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120330084 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |