Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza 2004  

Działalność nadzorcza 2005  

Działalność nadzorcza 2006  

Działalność nadzorcza 2007  

Działalność nadzorcza 2008  

Działalność nadzorcza 2009  

Działalność nadzorcza 2010  

Działalność nadzorcza 2011  

Działalność nadzorcza 2012  

Działalność nadzorcza 2013  

Działalność nadzorcza 2014  

Działalność nadzorcza 2015  

Działalność nadzorcza 2016  

Działalność nadzorcza 2017  

Działalność nadzorcza 2018  

Raporty o stanie gospodarki finansowej  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 - 2016  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2017  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018  

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019  Raporty o stanie gospodarki finansowej

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-11-21 12:17
Data modyfikacji:  2015-10-21 02:01
Data publikacji:  2015-10-21 02:01
Wersja dokumentu:  9


Zestawienie uchwał w sprawie przyjęcia raportów

o stanie gospodarki

 

      W dziale tym umieszczane są uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z załącznikami, dotyczące raportów o stanie gospodarki finansowej. Dokumenty dostępne są do wglądu w postaci plików w formacie pdf.

Do ich otwarcia niezbędne jest posiadanie bezpłatnego oprogramowania „Acrobat Reader”

 

 

 

   

2015

Lp

Opis dokumentu

Plik z załącznikiem

1

Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Płaska

 

 

 

  

2013

Lp

Opis dokumentu

Plik z załącznikiem

1

Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Nowinka

 

 

 

 

2012

Lp

Opis dokumentu

Plik z załącznikiem

1

Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Szudziałowo

Raport o stanie gospodarki finansowej miasta Sejny

 

 

 

Odsłon dokumentu: 113839836
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2013-05-29 11:05, 2012-04-12 01:03, 2011-11-22 11:52, 2011-11-21 12:37, 2011-11-21 12:36, 2011-11-21 12:33, 2011-11-21 12:31, 2011-11-21 12:30,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 113839836 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |