Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-02-10 04:40
Data modyfikacji:  2018-05-14 11:32
Data publikacji:  2018-05-14 11:32
Wersja dokumentu:  4 

2018

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sprawozdania za I półrocze 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sprawozdania za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 113875487
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-01-21 03:03, 2018-12-20 01:59, 2018-11-19 01:17, 2018-10-22 10:36, 2018-09-07 10:32, 2018-08-08 03:02, 2018-07-04 12:09, 2018-06-13 01:39, 2018-04-10 02:31, 2018-03-07 12:15, 2018-02-10 05:02,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 113875487 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |