Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Treść opinii - uchwały Składów Orzekających

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-07-17 11:13
Data modyfikacji:  2016-12-06 08:24
Data publikacji:  2016-12-06 08:27
Wersja dokumentu:  78


2016

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opinie o projektach WPF na 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota długu i deficyt na 2016

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2016

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

5

Sprawozdania za I półrocze 2016

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

6

Sprawozdania za rok 2015

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2016

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2016

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

2

Opinie o projektach WPF na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

3

Kwota długu i deficyt na 2015

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2015

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

5

Sprawozdania za I półrocze 2015

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

6

Sprawozdania za rok 2014

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

2

Opinie o projektach WPF na 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

3

Kwota długu i deficyt na 2014

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif 

 http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2014

 http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

5

Sprawozdania za I półrocze 2014

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

6

Sprawozdania za rok 2013

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

10

Projekty budżetów na 2014

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Opinie o projektach WPF na 2014

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Opinie o programach naprawczych

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

2

Opinie o projektach WPF na 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

3

Kwota długu i deficyt na 2013

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2013

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

5

Sprawozdania za I półrocze 2013

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

6

Sprawozdania za rok 2012

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

2

Opinie o projektach WPF na 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

3

Kwota długu i deficyt na 2012

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2012

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

5

Sprawozdania za I półrocze 2012

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

6

Sprawozdania za rok 2011

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wnioski o udzieleniu absolutorium

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

8

Wnioski o nieudzieleniu  absolutorium

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

9

Uchwały o nieudzieleniu absolutorium

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 
2016

Lp

Nazwa

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Projekty budżetów na 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

2

Opinie o projektach WPF na 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

3

Kwota długu i deficyt na 2016

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spłata kredytu, pożyczki na 2016

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif

http:/.bialystok.rio.gov.pl/ico/zip.gif