Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Dostep do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej - wzór wniosku  

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  Dostęp do informacji publicznej

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 09:05
Data modyfikacji:  2015-03-04 11:56
Data publikacji:  2015-03-04 11:57
Wersja dokumentu:  10


Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

tekst jedn. Dz.U.z 2014r., poz. 782 z późn. zm.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek:

Wniosek w formacie *.doc

Wniosek w formacie *.pdf

 

Odsłon dokumentu: 116371894
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2018-06-21 10:32, 2018-02-14 02:13, 2018-02-14 02:10, 2018-02-14 02:06, 2018-02-14 02:04, 2018-02-14 02:02, 2015-03-04 12:02, 2015-03-04 11:42, 2015-03-04 11:41, 2015-03-04 11:40, 2015-03-04 11:36, 2015-03-04 11:32, 2015-03-04 11:31, 2015-03-04 11:21, 2015-03-04 11:08, 2006-02-08 09:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116371894 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |