Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Petycje

Petycje 2019  test

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-06-12 09:59
Data modyfikacji:  2019-06-12 09:59
Data publikacji:  2019-06-12 09:59
Wersja dokumentu:  1


testOdsłon dokumentu: 118212450
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-07-01 11:57, 2019-07-01 11:54, 2019-06-12 11:00, 2019-06-12 10:58, 2019-06-12 10:56,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118212450 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |