Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:08
Data modyfikacji:  2009-11-03 08:16
Data publikacji:  2009-11-03 08:16
Wersja dokumentu:  3


Telefon

Wew.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

566-42-76

 

Sekretariat

 

566-42-77

 

Maria Wasilewska

Kierownik Zespołu

 

Danuta Kubylis

Członek Kolegium

 

 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

 

 

Bogusława Milanowska

Inspektor (WIAS)

Małgorzata Wasilewska

Referent

 

 

Wydział Kontroli

 

 

 

Teresa Józefa Ziniewicz

Inspektor (WK)

 

 

Mieczysław Piotr Burba

Inspektor (WK)

 

 

Mariola Urszula Krasinkiewicz

Inspektor (WK)

 

 

Krystyna Januszanis

Inspektor (WK)

Odsłon dokumentu: 116154082
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2016-11-29 02:01, 2015-01-14 01:52, 2014-05-22 11:27, 2014-01-23 01:34, 2013-09-05 09:49, 2010-11-05 10:43, 2009-04-23 10:32, 2004-10-15 02:11,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116154082 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |