Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:14
Data modyfikacji:  2004-10-15 02:14
Data publikacji:  2004-10-15 02:14
Wersja dokumentu:  1


SPIS TELEFONÓW

 

Telefon Wew. Imię i Nazwisko Stanowsisko Inne Telefon bezpośredni
218-42-17   Sekretariat      
218-42-18   Beata Maria Chmielewska Referent   lomza@bialystok.rio.gov.pl
    Wanda Orłowska Kierownik Zespołu    
    Krystyna Domańska Członek Kolegium    
    Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń    
    Zofia Agnieszka Tyszka Inspektor (WIAS)    
    Wydział Kontroli      
    Antoni Wiśniewski Inspektor (WK)    
    Janusz Kołodziejski Inspektor (WK)    
    Waldemar Ireneusz Szypulski Inspektor (WK)    
    Jan Rode Inspektor (WK)    
    Józef Gawroński Inspektor (WK)    
    Jacek Chojnowski Inspektor (WK)    
Odsłon dokumentu: 117440052
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-07-31 08:08, 2016-11-29 02:05, 2016-11-29 01:59, 2016-11-29 01:47, 2015-01-14 01:51, 2015-01-14 01:50, 2014-05-22 11:25, 2014-02-03 11:34, 2012-03-26 10:37, 2012-03-26 10:36, 2012-02-14 09:23, 2012-02-14 09:23, 2011-08-30 01:54, 2010-11-05 10:40, 2009-06-03 09:34, 2009-04-23 10:27,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117440052 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |