Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Adresy

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-11-06 12:28
Data modyfikacji:  2009-04-23 10:02
Data publikacji:  2009-04-23 10:02
Wersja dokumentu:  7


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok
NIP: 542-20-87-279    REGON: 050206702

Prezes: dr Stanisław Srocki
Z-ca Prezesa: Bogusław Dębski

bialystok@rio.gov.pl
riobialystok@rio.man.bialystok.pl


ZESPOŁY:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Łomży
ul. Akademicka 20
18-400 Łomża

Kierownik Zespołu Zamiejscowego: Wanda Orłowska

lomza@bialystok.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach
ul. Dwernickiego 2
16-402 Suwałki

Kierownik Zespołu Zamiejscowego: Maria Wasilewska

suwalki@bialystok.rio.gov.pl
 


Odsłon dokumentu: 119742015
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-08-08 08:05, 2019-07-08 01:36, 2019-03-08 11:56, 2018-02-14 01:52, 2014-02-19 12:05, 2013-09-05 09:37, 2012-03-16 11:44, 2011-08-30 01:50, 2004-10-15 02:16, 2004-10-15 02:15, 2004-10-15 01:44, 2004-10-15 01:34, 2003-10-16 02:34, 2003-11-06 12:28,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119742015 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |