Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Adresy

Autor:  Administrator
Dodane przez:  Administrator
Data utworzenia:  2003-11-06 12:28
Data modyfikacji:  2003-11-06 12:28
Data publikacji:  2003-11-06 12:28
Wersja dokumentu:  1


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

NIP: 542-20-87-279    REGON: 050206702

Prezes: dr Stanisław Srocki
Z-ca Prezesa: Bogusław Dębski


bialystok@rio.gov.pl
riobialystok@rio.man.bialystok.plZESPOŁY:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Łomży

ul. Poznańska 141 A
18-400 Łomża

Kierownik Zespołu Zamiejscowego: Wanda Orłowska

lomza@poczta.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach

ul. Dwernickiego 2
16-402 Suwałki


Kierownik Zespołu Zamiejscowego: Maria Wasilewska

suwalki@poczta.rio.gov.pl
 


    Szczegółowe dane dotyczące numerów telefonów i faksów Izby oraz Zespołów Zamiejscowych dostępne są w plikach do pobrania poniżej.

Dane teleadresowe RIO Białystok
Dane teleadresowe Zespołu Zamiejscowego w Łomży
Dane teleadresowe Zespołu Zamiejscowego w SuwałkachOdsłon dokumentu: 118093751
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-08-08 08:05, 2019-07-08 01:36, 2019-03-08 11:56, 2018-02-14 01:52, 2014-02-19 12:05, 2013-09-05 09:37, 2012-03-16 11:44, 2011-08-30 01:50, 2009-04-23 10:02, 2004-10-15 02:16, 2004-10-15 02:15, 2004-10-15 01:44, 2004-10-15 01:34, 2003-10-16 02:34,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118093751 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |