Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Struktura organizacyjna

Osoby pełniące kluczowe funkcje  

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

Wydziały RIO  Osoby pełniące kluczowe funkcje

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-16 02:28
Data modyfikacji:  2015-01-14 01:55
Data publikacji:  2015-01-14 01:55
Wersja dokumentu:  19


Osoby pełniące kierownicze i kluczowe funkcje w
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

Stanisław Srocki
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

***

Dariusz Renczyński
Zastępca Prezesa 

***

Członkowie kolegium

Joanna Salachna - Kierownik Zespołu RIO w Łomży

Beata Chmielewska
Leonard Etel

Paweł Gałko
Katarzyna Gawrońska

Agnieszka Gerasimiuk

Danuta Kubylis
Anna Ostrowska

Aleksander Piszczatowski

Dariusz Renczyński

Marcin Tyniewicki

Maria Wasilewska - Kierownik Zespołu RIO w Suwałkach 

***

Rafał Trykozko
Naczelnik Wydziału Kontroli 

***

Paweł Kucofan
Zastępca naczelnika Wydziału Kontroli 

***

Ewa Czołpińska
Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń 

***

Joanna Urbańska
Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń 

***

Wacław Lech Piskorz
Kierownik biura 

***

Helena Pogorzelska
Główna księgowa 

Odsłon dokumentu: 118140462
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-12-09 09:54, 2019-06-18 01:49, 2019-03-08 12:17, 2019-03-08 11:59, 2019-03-08 11:57, 2018-01-31 01:19, 2017-11-08 01:43, 2017-11-08 01:37, 2014-05-22 11:28, 2013-09-05 09:44, 2012-08-03 12:55, 2012-03-27 09:43, 2012-02-14 09:28, 2012-02-07 10:27, 2011-09-30 12:08, 2011-09-27 08:22, 2010-11-05 10:33, 2009-06-03 10:55, 2009-04-23 11:07, 2008-11-18 11:28, 2006-02-08 09:42, 2004-06-23 01:57, 2004-06-23 01:54, 2003-10-29 02:56, 2003-10-29 02:32, 2003-10-16 02:32,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118140462 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |