Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Struktura organizacyjna

Osoby pełniące kluczowe funkcje  

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

Wydziały RIO  Osoby pełniące kluczowe funkcje

Autor:  Administrator
Dodane przez:  Administrator
Data utworzenia:  2003-10-16 02:28
Data modyfikacji:  2003-10-16 02:32
Data publikacji:  2003-10-16 02:32
Wersja dokumentu:  1


Osoby pełniące kierownicze i kluczowe funkcje
w
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku

Imię i nazwisko:
     Stanisław Srocki
Pełniona funkcja:
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 

***

Imię i nazwisko:
     Bogusław Dębski
Pełniona funkcja:
Zastępca prezesa 
Przewodniczący Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych RIO w Białymstoku 

***

Imię i nazwisko:
     Krystyna Domańska
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Leonard Etel
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Danuta Kubylis
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Wanda Orłowska
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium
     Kierownik Zespołu RIO w Łomży 
     Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 

***

Imię i nazwisko:
     Aleksander Piszczatowski
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Barbara Poniat
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Joanna Salachna
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Lech Stecewicz
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Elżbieta Sutkowska
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 

***

Imię i nazwisko:
     Maria Wasilewska
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium 
     Kierownik Zespołu RIO w Suwałkach 

***

Imię i nazwisko:
     Dariusz Renczyński
Pełniona funkcja:
     Naczelnik Wydziału Kontroli 

***

Imię i nazwisko:
     Paweł Kucofan
Pełniona funkcja:
     Zastępca naczelnika Wydziału Kontroli 

***

Imię i nazwisko:
     Lesław Piber
Pełniona funkcja:
     Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń 

***

Imię i nazwisko:
     Ewa Czołpińska
Pełniona funkcja:
     Zastępca naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń 

***

Imię i nazwisko:
     Wacław Lech Piskorz
Pełniona funkcja:
     Kierownik biura 

***

Imię i nazwisko:
     Helena Pogorzelska
Pełniona funkcja::
     Główna księgowa 

 
Ewa Czołpińska
10.10.2003 r.

Odsłon dokumentu: 116396341
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-12-09 09:54, 2019-06-18 01:49, 2019-03-08 12:17, 2019-03-08 11:59, 2019-03-08 11:57, 2018-01-31 01:19, 2017-11-08 01:43, 2017-11-08 01:37, 2015-01-14 01:55, 2014-05-22 11:28, 2013-09-05 09:44, 2012-08-03 12:55, 2012-03-27 09:43, 2012-02-14 09:28, 2012-02-07 10:27, 2011-09-30 12:08, 2011-09-27 08:22, 2010-11-05 10:33, 2009-06-03 10:55, 2009-04-23 11:07, 2008-11-18 11:28, 2006-02-08 09:42, 2004-06-23 01:57, 2004-06-23 01:54, 2003-10-29 02:56, 2003-10-29 02:32,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116396341 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |